Μένουμε σπίτι, αλλά δε μένουμε σιωπηλές
Φωτίζουμε τον Κόσμο Πορτοκαλί
όχι στη βία κατά των γυναικών

Σοροπτιμισμός

Ο όρος σοροπτιμισμός προέρχεται από τις λατινικές λέξεις «soror» ( αδελφή, φίλη ) και «optima» ( άριστη ) και θα μπορούσε να μεταφραστεί σαν « το καλύτερο για τη γυναίκα » και σηματοδοτεί το ιδεολογικό του περιεχόμενο.  

Ο Σοροπτιμισμός είναι μια παγκόσμια, εθελοντική γυναικεία οργάνωση,  η οποία ενώνει... Διαβάστε περισσότερα 

 


Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός είναι αφοσιωμένος σε έναν κόσμο όπου οι γυναίκες και τα κορίτσια θα πετύχουν να αναπτύξουν τις ατομικές και συλλογικές δυνατότητές τους, θα πραγματοποιήσουν τους στόχους τους και θα έχουν μια ισότιμη φωνή στη δημιουργία δυνατών και  ειρηνικών κοινοτήτων, παγκοσμίως.

Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός είναι ένας παγκόσμιος εθελοντικός οργανισμός που εργάζεται για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των γυναικών και των κοριτσιών. Τα μέλη του-γυναίκες σε όλο τον πλανήτη- δουλεύουν σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για να εκπαιδεύσουν, ενδυναμώσουν και να δημιουργήσει ευκαιρίες για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Είναι αφοσιωμένες σε έναν κόσμο όπου οι γυναίκες και τα κορίτσια θα πετύχουν τις ατομικές και συλλογικές δυναμικές τους, θα πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους και θα έχουν μια ισότιμη φωνή στη δημιουργία δυνατών και ειρηνικών κοινοτήτων παγκοσμίως.

 

Facebook

SFbBox by enter-logic-seo.gr