Διοικητικό Συμβούλιο

  • Πρόεδρος: Κοτσαρίνη Ιωάννα
  • Α΄ Αντιπρόεδρος: Μάκου Βίλλη
  • Β΄ Αντιπρόεδρος: Μπρεδάκη- Μαρινέλη Ελένη
  • Γ΄ Αντιπρόεδρος: Παπαδήμα Κίρκη
  • Ταμίας: Βέλλιου Βασιλική
  • Δ/ντρια Προγράμματος: Πασιά Μίτση
  • Αναπλ/τρια: Νασίκα Λώρα
  • Γραμματέας: Παπαθανασίου Μαριέττα

Email επικοινωνίας: kotsarini1@gmail.com, mar.papathanasiou@gmail.com