Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ελλάδας

16ΗΜΕΡΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Στις 28 Νοεμβρίου οργανώθηκε η διαδικτυακή

ΦΩΤΙΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ – ORANGE THE WORLD

Ο περιορισμός στις μετακινήσεις και ο