Συνεργασίες

O Διεθνής Σοροπτιμισμός συνεργάζεται στα προγράμματα όλων των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών με παράλληλους στόχους. Ήταν μέλος του Project Fίve-0 το οποίο ολοκληρώθηκε.

Η Σοροπτιμιστική Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία εκπροσωπείται στο CoE (Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Στρασβούρ-γο), στο EWL (Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών, στις Βρυξέλλες), στον ΟSCΕ (Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας για την Ευρώπη, στη Βιέννη).

Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και τις άλλες γυναικείες ΜΚΟ, τα τοπικά γραφεία των Διεθνών Οργανισμών (Ο.Η.Ε., UNESCO, UNICEF, UNCHR), καθώς και με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Γυναικών, της Συντονιστικής Επιτροπής Γυναικείων Οργανώσεων και Γυναικείων Τμημάτων Κομμάτων με σκοπό την προώθηση των γυναικών στην Πολιτική Εξουσία και στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων, του Μητροπολιτικού Δικτύου γυναικών Νομού Αττικής, του Ευρωπαϊκού Lobby γυναικών. Παράλληλα, συμμετέχει σε συγκεκριμένα προγράμματα δράσης αλλά και σε Διεθνείς Συνδιασκέψεις και Fora για την προώθηση των θέσεων και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της Ελληνίδας γυναίκας.