Πρόγραμμα Soroptimists go for Water and Food, Πρόεδρος Kathy Kaaf (SI/Ε) (Γερμανία) Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα έτη 2011-2013 είναι «Οι Σοροπτιμίστριες ασχολούνται με το νερό και την τροφή».Το πρόγραμμα αυτό ευθυγραμμίζεται, επίσης, με αυτό του ΟΗΕ για την περίοδο 2005 – 2015, που φέρεται ως «Δεκαετία του πόσιμου νερού και ενός βασικού συστήματος καθαρού πόσιμου νερού για όλους», με ιδιαίτερη έμφαση στο καθαρό πόσιμο νερό τόσο για την υγεία των ανθρώπων, όσο και για τις γεωργικές καλλιέργειες. Επίσης, στοχεύει στην προώθηση της βασικής τροφής στις χώρες της Αφρικής και στις χώρες της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και σε μια υγιή διατροφή στις βιομηχανικές χώρες. Για να πραγματοποιηθούν αυτοί οι στόχοι οι Σοροπτιμίστριες υλοποιούν έργα σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο, και τα χρηματοδοτούν με ποικίλες δράσεις, ενώ κάθε μέλος επενδύει στα πλαίσια του Ομίλου του.