2018-2020: Προγράμματα: Στηρίζω τη γυναίκα της υπαίθρου, Στηρίζω την γυναίκα των συνόρων, Πες ΟΧΙ στην βία εναντίον των Γυναικών, Βιβλία σε Ρόδες, COVID-19 (ΔΕΙΤΕ περιοδικό τεύχη 126 έως 133) Καμπάνιες: (i)16μερη καμπάνια για την εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών (Orange days-25 Νοεμβρίου-10 Δεκεμβρίου), (ii) για την στήριξη γυναικών υποψηφίων στις εκλογές 2019, (iii) για εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας την περίοδο του COVID-19 (η παράλληλη πανδημία), (iv) για την εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας (v) Στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας την περίοδο COVID-19