2016-2018: Ο φίλος μου το βιβλίο (Βιβλία σε Ρόδες, Κλιματισμός Βιβλιοθήκης Κάσου)- Κοινωνική Ενσωμάτωση μέσω της Μουσικής (Δωρεά μουσικών Οργάνων στο Εl Sistema)

2016-2018: Ο φίλος μου το βιβλίο (Βιβλία σε Ρόδες, Κλιματισμός Βιβλιοθήκης Κάσου)- Κοινωνική Ενσωμάτωση μέσω της Μουσικής (Δωρεά μουσικών Οργάνων στο Εl Sistema)

Related Portfolio Items