2020-2022: Στηρίζω τη γυναίκα της υπαίθρου, Πες ΟΧΙ στην βία εναντίον των Γυναικών) Καμπάνιες: (i)16μερη καμπάνια για την εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών (Orange days-25 Νοεμβρίου-10 Δεκεμβρίου)

Related Portfolio Items