Ευαισθητοποίηση, συνηγορία και δράση για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών 2019-2021 ( ενδοοικογενειακή βία, ηλικιωμένες γυναίκες, πρόσφυγες, παιδικός γάμος, ανθρώπινη εμπορία, ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων)