Οι Σοροπτιμίστριες δουλεύουν με το Κίνημα «Ελευθερώστε ένα κορίτσι» στην Σχολή Δικαιοσύνης στην  Βομβάη, Ινδία. Ξεκίνησε το 2017. Το σχολικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει υποστήριξη, δίδακτρα και καθοδήγηση σε κορίτσια ώστε να φτάσουν στο πανεπιστημιακό επίπεδο σπουδών.

https://www.soroptimistinternational.org/campaigns/free-a-girl/