10 στις 1000 γυναίκες πραγματοποιούν τα όνειρά τους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1972. Οι Σοροπτιμίστριες βοηθούν τις εργαζόμενες γυναίκες που αποτελούν την  βασική πηγή οικονομικής στήριξης για τις οικογένειές τους, δίνοντάς τους τα μέσα που χρειάζονται για να βελτιώσουν την εκπαίδευση, τις δεξιότητές τους και τις προοπτικές απασχόλησης τους.

https://www.soroptimistinternational.org/campaigns/live-your-dream-awards/